Zakat Maal (RZ)

1,00

Di dalam Islam, terdapat berbagai macam zakat, salah satunya adalah zakat maal (Harta). Pengertian zakat maal adalah jenis zakat yang dikeluarkan individu maupun lembaga atas harta/penghasilan yang diperolehnya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Syarat-syarat wajib dikeluarkannya zakat adalah sebagai berikut:

 1. Kepemilikan penuh
 2. Didapat dengan cara yang halal
 3. Sudah mencapai nishabnya (85 gram emas)
 4. Mencapai 1 Haul (sudah berlalu 1 tahun)
 5. Melebihi kebutuhan pokok dan bebas hutang

Jika salah satu dari syarat tersebut belum terpenuhi, maka anda belum wajib mengeluarkan zakat.

Adapun besar zakat yang harus dikeluarkan:

Zakat Maal = 2,5% x Total jumlah harta yang disimpan selama setahun

 

Contoh perhitungan zakat maal:

 • Nishab (85 gram) = 4.250 € (sebagai contoh: harga emas 50 € per gram)
 • Pemasukan – Pengeluaran (perbulan): 1200 € – 1000 € = 200 €
  • 1. Jahr = 12 bulan x 200 € = 2400€ (belum mencapai nishab)
  • 2. Jahr = 2400 € + (12 bulan x 200 €) = 4800 € (sudah mencapai nishab, tetapi masih harus menunggu 1 haul)
  • 3. Jahr = 4800 € + (12 bulan x 200 €) = 6000 € (sudah mencapai nishab dan sudah wajib zakat)
 • Zakat Mal = 2,5% x 6000 € = 150 €

 

Note: Untuk menambah jumlah nominal, silakan tambahkan di jumlah produk yang dikehendaki, maka jumlah tersebut akan dikalikan dengan 1€.

Categories: , Tag: